Category Archives: Uncategorized

ใบความรู้ Powerpoint 2010

Advertisements

โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น (ง21201)

แบบฝึกเสริมทักษะ  Microsoft  Word  2010

1.  ประวัติส่วนตัว 

2. รูปร่างเรขาคณิต 

3. แผ่นผับ  สวนพฤกษศาสตร์

4. การเวียนหนังสือราชการ  หนังสือราชการห้อง 1.1

แบบฝึกเสริมทักษะ  Microsoft  Excel  2010

1.  ปฏิทินเดือนเกิด  คลิกที่นี่

2.  แผนผังผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

3. การขายสินค้า

4. การตัดเกรด

แบบฝึกเสริมทักษะ  Microsoft  Power Point  2010

1. การนำเสนอ ต้นไม้ในโรงเรียน  (งานกลุ่ม)